Plynoinštalácie

Odborné plynoinštalácie a revízie

Bývajte bezpečne a prácu zverte výhradne plynárom. Plynoinštalácie vykonávajú výhradne naši odborný pracovníci, ktorí majú odborné skúšky na vykonávanie plynoinštalácie. Ponúkame nasledovné plynoinštalačné služby :

  • Rekonštrukcie a opravy bytových rozvodov plynu a regulátorov plynu
  • Výmena a opravy domových a bytových plynových rozvodov, montáž plynových šporákov a varných dosiek
  • Rekonštrukcia plynovodov k šporákom a varným doskám
  • Výmeny a opravy plynomerových uzáverov včítane domových HUP
  • Revízie – výmena – preloženie plynových rozvodov
  • Revízie plynu periodické aj mimoriadne pri únikoch plynu